Om Lynetteholm

Lynetteholm bliver en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan være med til at stormflodssikre byen fra nord og skabe plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

København er i vækst, hvor flere tusinde nye københavnere kommer til hvert år. Befolkningstilvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger og mere trafik. Samtidig er det nødvendigt at klimasikre byen mod stigende vandstande.

Bæredygtig, med grønne områder og en ny lang, grøn kystlinje i form af et kystlandskab ud mod Øresund bliver Lynetteholm et langsigtet bidrag til byens udvikling. Lynetteholm skal sikre et grønt, bæredygtigt København med plads til alle – og forsynet med infrastruktur, der kan reducere trafikken i resten af byen.

Lynetteholm skal udvikles sammen med københavnerne, organisationer og faglige aktører, så der tages hensyn til og udvikles en bydel, der matcher hele Københavns behov.

København er gennem århundreder blevet udviklet ved at opfylde kystnære vandarealer til nye byområder. Lynetteholm er resultatet af en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune fra oktober 2018, der markerede startskuddet på den nye bydel i København. Den ventes at stå endelig færdig i 2070.

Lynetteholm vil bidrage med at løse fire overordnede udfordringer for København 

Klimasikring

De globale klimaforandringer betyder, at havene stiger. København vil derfor i fremtiden være mere udsat for stormflod, der kan forårsage store ødelæggelser på huse, veje, tog og metro. Vandstanden i Københavnsområdet vurderes at stige med ca. 70 – 100 cm frem til år 2100, afhængig af hvilken beregningsmodel man benytter. Anlæg af Lynetteholm bidrager til, at København stormflodssikres fra nord. Dermed slipper man for at hæve kajkanten eller bygge en mur til at sikre sig mod stormflod langs den indre del af havnen, hvilket vil tage udsigten langs inderhavnen og forringe adgangen til vandet.

Byen vokser og boligpriserne stiger

Frem mod 2050 kommer der ca. 100.000 flere københavnere. Lynetteholm vil skabe mulighed for et byudviklingsprojekt med plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser, og visionen er, at 25 procent af de nye boliger skal være almene. På den måde kan man få mulighed for at skabe plads til flere københavnere, uden at boligpriserne stiger mod himlen.

Trængsel

Trængselsproblemerne i København stiger i takt med, at der bliver flere københavnere. Allerede i dag er der trængsel på vejene og i den kollektive trafik. Salg af grunde på Lynetteholm skal være med til at finansiere ny infrastruktur, så man kan komme til og fra den nye bydel, og som samtidig kan være med til at lede trafikken uden om Københavns centrum og fremtidssikre metrobetjeningen i hele byen. Det kan afhjælpe den stigende trængsel på vejene og i den kollektive trafik. 

Overskudsjord fra byens byggerier

Lynetteholm kan etableres med overskudsjord bl.a. fra byggeri i hovedstaden, metroarbejde og Østlig Ringvej. Ved anlæg af Lynetteholm som nyttiggørelsesanlæg til jord kan København genbruge jorden lokalt fra byens bygge og anlægsprojekter i stedet for at transportere den langt væk. Dermed udledes mindre CO2. Jordopfyldningen ifm. Lynetteholm forventes at dække Københavns Kommunes behov for at komme af med jord i mange år fremover.

Mere information om Lynetteholm