Om Lynetteholm

Lynetteholm bliver en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan være med til at stormflodssikre byen fra nord og skabe plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

København er i vækst, hvor flere tusinde nye københavnere kommer til hvert år. Befolkningstilvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger og mere trafik. Samtidig er det nødvendigt at klimasikre byen mod stigende vandstande.

Bæredygtig, med grønne områder og en ny lang, grøn kystlinje ud mod Øresund bliver Lynetteholm et langsigtet bidrag til byens udvikling. Lynetteholm skal sikre et grønt, bæredygtigt København med plads til alle – og forsynet med infrastruktur, der kan reducere trafikken i resten af byen.

Lynetteholm skal udvikles sammen med københavnerne, organisationer og faglige aktører, så der tages hensyn til og udvikles en bydel, der matcher hele Københavns behov.

Lynetteholm er resultatet af en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune fra oktober 2018, der markerede startskuddet på den nye bydel i Københavns Havn.

Lynetteholm vil bidrage med at løse fire overordnede udfordringer for København 

Klimasikring

Vandstanden i Københavnsområdet vurderes at stige med ca. 70 – 100 cm frem til år 2100, afhængig af hvilken beregningsmodel man benytter. Anlæg af Lynetteholm bidrager til, at København stormflodssikres fra nord. Dermed slipper man for at hæve kajkanten eller bygge en mur til at sikre sig mod stormflod langs den indre del af havnen, hvilket vil tage udsigten langs inderhavnen og forringe adgangen til vandet.

Byen vokser og boligpriserne stiger

Frem mod 2050 kommer der ca. 130.000 flere københavnere. Lynetteholm vil skabe mulighed for et byudviklingsprojekt med plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser. På den måde kan man få mulighed for at skabe plads til flere københavnere, uden at boligpriserne stiger mod himlen.

Trængsel

Trængselsproblemerne i København stiger i takt med, at der bliver flere københavnere. Salg af grunde på Lynetteholm skal være med til at finansiere ny infrastruktur, så man kan komme til og fra den nye bydel, og som samtidig kan være med til at lede trafikken uden om Københavns centrum og fremtidssikre metrobetjeningen i hele byen. Undersøgelserne giver tre muligheder for linjeføringen af ny metro samt ni linjeføringer for en Østlig Ringvej fra Nordhavn til Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen ved lufthavnen.

Overskudsjord fra byens byggerier

Lynetteholm kan etableres med overskudsjord bl.a. fra byggeri i byen, metroarbejde og Østlig Ringvej. Jordopfyldningen ifm. Lynetteholm forventes at dække Københavns Kommunes behov for at komme af med jord i mange år fremover.

Mere information om Lynetteholm