Borgerdialog

Resultat af borgerdialog om Lynetteholm i 2022

Fra september til december 2022 afholdt Københavns Kommune en række borgerdialogaktiviteter om udviklingen af Lynetteholm. Formålet var, at få københavnernes input til hvad Københavns Kommune skal lægge vægt på i den videre udvikling af visioner og rammer for Lynetteholm. Dialogaktiviteterne blev afviklet sideløbende med, at Transportministeriet gennemførte en offentlig høringsproces for den strategiske miljøvurdering af byudvikling og infrastruktur til Lynetteholm.

Borgerdialogen om Lynetteholm var iværksat af Økonomiforvaltningen, mens virksomheden ”BARK Rådgivning” har stået for den konkrete planlægning og afvikling af hovedparten af dialogaktiviteterne.

Dialogaktiviteter i efteråret 2022

Mere end 5000 københavnere gav gennem de forskellige dialogaktiviteter deres input til udviklingen af Lynetteholm.

Der har været afholdt følgende dialogaktiviteter om Lynetteholm:

  • Middag med mening – afholdt i tre folkekøkkener rundt om i byen med deltagelse af 96 københavnere.
  • Pop-up interview med københavnere i alle 12 bydele, hvor 393 københavnere deltog og gav deres mening til kende ved spontane interview på gaden.
  • Borgermøde i form af et åbent værksted med infoboder og visionsværksted. Der deltog ca. 60 københavnere.
  • Dialogarrangement på Sukkertoppen Gymnasium med ca. 70 elever.
  • Online survey via Københavns Kommunes borgerpanel, hvor 4.646 københavner har svaret på spørgsmål om, hvad der er vigtigt for dem, når Lynetteholm skal udvikles som en ny, bæredygtig bydel i København.

Tidligere offentlige arrangementer og høringer

Vis alle

Idéfasehøring for metrolinje M5

Københavns Kommune igangsatte en idéfasehøring for metrolinjen M5. Høringen løb fra den 5. september til 31. oktober, 2022

 

Idéfase for Østlig Ringvej

Sund & Bælt igangsatte en idéfase for Østlig Ringvej. Høringen løb fra den 5. september til 31. oktober, 2022

Åbent Værksted på Refshaleøen

Københavns Kommune afholdte Åbent Værksted torsdag 15. september 2022 i Aamanns Køkken og Event lokaler, Refshalevej 163A, 1432 København K.

 

Borgermøder om idéfasehøringen for metrolinje M5

Københavns Kommune afholdte to offentlige borgermøder ifm. idéfasehøringen for metrolinje M5.

Find mere information om møderne her.

Borgermøder om idéfasen for Østlig Ringvej

Sund & Bælt afholdte en række borgermøder, hvor man kunne høre mere om projektet og de forestående undersøgelser.

Borgermøde om den Strategiske Miljøvurdering

Torsdag den 29. september var der borgermøde om den Strategiske Miljøvurdering af planen for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm. Her gav fageksperter Københavns Kommune, By & Havn, Metroselskabet og Sund & Bælt information om høringen.

Borgermødet afholdes i Kongressalen IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Læs mere om den strategiske miljøvurdering og høringen her.

Sejlture om Lynetteholm

By & Havn afholdte guidede sejlture om Lynetteholm på følgende datoer:

30. august, 15. september, 27. september, 13. oktober, 27. oktober

Du kan læse mere her.

Borgersamling

By og Havn har nedsat en uafhængig Borgersamling om Lynetteholm.

10.000 repræsentative borgere i København og omkringliggende kommuner er blevet inviteret til at være medlem af en borgersamling, der skal komme med anbefalinger til udviklingen af Lynetteholm.

De kan takke ja til at deltage i lodtrækningen om borgersamlingens i alt 66 pladser, hvor borgerne får ordet, kan bede om ekspertbistand og til slut kommer med anbefalinger til politikerne.

Borgersamlingen kickstartes den 16. november og løber frem til sommer 2023

 

Borgermøder hos lokaludvalg

10. oktober, klokken 19.00 - 21.00

Amager Øst Lokaludvalg afholder borgermøde om idéfasehøringerne for hhv. metro og Østlig Ringvej

Sted: Filipskirken Kastrupvej 55, 2300 København S

11. oktober, klokken 19.00 – 21.00

Bispebjerg Lokaludvalg afholder borgermøde og politisk debat om idéfasehøringerne hhv. metro og Østlig Ringvej

Sted: Lundehusskolen i skolens aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø.

Du kan læse mere her

11. oktober, klokken 19.00-21.00 

Christianshavn Lokaludvalg afholder borgermøde om byudvikling og infrastruktur ifm Lynetteholm

Sted: Arkitektskolen, Auditorium 5, Philip de Langes Allé 10, Indgang J

Du kan læse mere her

25. oktober, klokken 19.00 – 21.00 

Christianshavn Lokaludvalg afholder borgermøde om klimasikring og miljøspørgsmål ifm. Lynetteholm

Sted: Arkitektskolen, Auditorium 5, Philip de Langes Allé 10, Indgang J

Du kan læse mere her

16. november, klokken 19.00-21.00

Amager Øst Lokaludvalg afholder borgermøde om den strategiske miljøvurdering

Sted: Kofoeds Skole, Cafe Himmelblå 4. sal, Nyrnberggade 1, 2300 København S

Du kan læse mere her