Politiske aftaler

Arbejdet med etablering af Lynetteholm er forankret i en række brede politiske aftaler blandt partierne i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation. Aftalerne fremgår herunder.

Lynetteholm er resultatet af en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune fra oktober 2018, der markerede startskuddet på den nye bydel i København.

Derefter er et stort flertal af partier på Københavns Rådhus er i en aftale den 31. august 2020 blevet enige om at stå sammen om den videre udvikling af øen Lynetteholm med tilhørende metro og Østlig Ringvej mellem Nordhavn og Refshaleøen. Aftalen er indgået som en del af forhandlingerne om budget 2021.

Anlægsloven for projekt Lynetteholm blev vedtaget i Folketinget d. 4. juni 2021.

I 2022 er der desuden indgået en politisk aftale om tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring.