Politiske aftaler

Arbejdet med etablering af Lynetteholm er forankret i en række brede politiske aftaler blandt partierne i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation. Aftalerne fremgår herunder.

Lynetteholm er resultatet af en principaftale mellem regeringen og Københavns Kommune fra oktober 2018, der markerede startskuddet på den nye bydel i København. 

Derefter er et bredt flertal af partier på Københavns Rådhus er i en aftale den 31. august 2020 blevet enige om at stå sammen om den videre udvikling af øen Lynetteholm med tilhørende metro og Østlig Ringvej mellem Nordhavn og Refshaleøen. Aftalen er indgået som en del af forhandlingerne om budget 2021. 

Anlægsloven for projekt Lynetteholm blev vedtaget i Folketinget d. 4. juni 2021. 

I forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven blev det besluttet at lave en strategisk miljøvurdering af Lynetteholm og udviklingen i Østhavnen. 

I 2022 er der indgået en politisk aftale om tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring. 

I 2023 har partierne bag aftalen om Lynetteholm på Københavns Rådhus indgået en principaftale om budget for 2024 og 2025, som indeholder væsentlige elementer for den fremtidige udvikling af Lynetteholm og Østhavnen.