Fakta, undersøgelser og høringer

Der er foretaget en række undersøgelser og høringer i forbindelse med Lynetteholm-projektet.

Her kan du finde et overblik over de væsentligste undersøgelser samt hvilke rapporter, der har været i høring. 

Transportministeriet og Københavns Kommune har fået undersøgt mulighederne for at betjene Lynetteholm med metro og en Østlig Ringvej. Samtidig er det blevet undersøgt, hvad salg af byggeretter på Lynetteholm kan skabe af indtægter. De beregninger er  senere blevet opdateret i 2022.

I forbindelse med offentliggørelsen af forundersøgelserne er der udsendt en række faktaark.

Der er gennemført en række såkaldte ”københavneranalyser” i 2019-2020, der belyser forskellige udvalgte forhold om bl.a. trafikbelastning, mulige portløsninger til stormflodssikring og mulighederne for tidlig udvikling af Østhavnen. 

By & Havn har foretaget miljøvurdering af, hvordan etablering af Lynetteholm vil påvirke omgivelserne. Miljøvurderingen er baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk, samt input fra borgere og andre interessenter fra den forudgående høring i 2019.  Derudover er der foretaget en strategisk miljøvurdering af udviklingen af Lynetteholm og resten af Østhavnen, en idéfasehøring af metrolinje M5 og en idéfase for Østlig Ringvej.