Københavns Kommunes logo

Fakta og undersøgelser

Forundersøgelser af infrastruktur til Lynetteholm

Effektiv infrastruktur er afgørende for udviklingen af Lynetteholm, så man kan komme til og fra den nye bydel - og som samtidig kan være med til at lede det stigende trafikpres uden om Københavns centrum.

Transportministeriet og Københavns Kommune har fået undersøgt mulighederne for at betjene Lynetteholm med metro og en Østlig Ringvej. Samtidig er det blevet undersøgt, hvad salg af byggeretter på Lynetteholm kan skabe af indtægter.

Forundersøgelserne af metro og Østlig Ringvej kan downloades nedenfor sammen med en sammenfatning af de forventede indtægter ved salg af byggeretter.

I forbindelse med offentliggørelsen af forundersøgelserne er der udsendt en pressemeddelelse med faktaark, som også kan downloades nedenfor.

Endeligt er der gennemført en række såkaldte ”københavneranalyser” i 2019-2020, der belyser forskellige udvalgte forhold om bl.a. trafikbelastning, mulige portløsninger til stormflodssikring og mulighederne for tidlig udvikling af Østhavnen. De kan også findes herunder